The Farmtrailer

I dessa tider kan man inte sitta still. Vi har förmånen att även tidigare jobbat med vår Foodtrailer och gör så även nu. Såväl privatpersoner som företag använder oss.

Har ni ett bit mark och gärna ett 16A trefas uttag så kan vi komma.

Vår målsättning är att besöka småbyarna runt Lund och Malmö och erbjuda Big Papas kärlek i mörka och ljusa stunder.


Hör av er om ni behöver oss.

0708-94 94 85

info@farmshack.se