The Deli

Delin i Saluhallen är stängd.

Tills vi hittar en trevlig plats där vi vill vara så syns vi ute på gården